Wykłady dla pedagogów szkolnych i nauczycieli

Poniżej prezentujemy serię materiałów edukacyjnych w postaci wykładów. Przybliżą one między innymi zagadnienia związane z problemami dorastania, w tym z używaniem przez młodzież szkolną substancji zmieniających świadomość a także pomogą zrozumieć na czym polega wczesna interwencja profilaktyczna. Ułatwią one również wstępne diagnozowanie problemów ucznia i zaplanowanie odpowiednich oddziaływań.

Zapraszamy do obejrzenia wykładów:

Wykłady czynniki ryzyka

1. Dwie strony medalu: czynniki ryzyka i czynniki chroniące


W jaki sposób można wykorzystać w praktyce wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących w profilaktyce uzależnień

czas: 22:50 minut Zobacz wykład

2. Wczesna interwencja profilaktyczna w pracy nauczyciela z uczniem używającym substancji psychoaktywnych

W jaki sposób można skutecznie wzbudzić u ucznia motywację do zmiany postaw i zachowań na sprzyjające jego rozwojowi i mniej destrukcyjne

czas: 11:02 minut Zobacz wykład

3. Czym jest, a czym nie jest Profilaktyka Wskazująca


Profilaktyka to świadome działanie, nastawione na jednostki lub grupy, które ma na celu zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią

czas: 16:55 minut Zobacz wykład