Eksperci

Anna Klimkiewicz
Dr n. med. Anna Klimkiewicz

Ukończyła Akademię Medyczną z wyróżnieniem i obecnie jest rezydentem w dziedzinie psychiatrii w Klinice Psychiatrycznej AM. Uczestnik grupy badawczej pracującej nad genetycznymi podstawami uzależnienia od alkoholu. Autorka licznych publikacji. Współtwórca i redaktor Portalu Młodego Lekarza- witryny internetowej o zasięgu ogólnopolskim, integrującej środowisko medyczne.

Marcin Wojnar
Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Profesor nauk medycznych w zakresie psychiatrii. Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Lecznictwa Szpitalnego w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz Profesor w Department of Psychiatry, University of Michigan w Ann Arbor, USA. Jego badania naukowe związane są przede wszystkim z zagadnieniami patogenezy i psychoterapii uzależnień, w szczególności uzależnienia od alkoholu.

Dr hab. Krzysztof Ostaszewski

Badacz i profilaktyk. Zajmuje się zachowaniami ryzykownymi młodzieży oraz promocją zdrowia psychicznego. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i długoletni kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”. Ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Redaktor naukowy miesięcznika Remedium.

Marek Grondas
Marek Grondas

Specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Psychoterapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Łodzi, superwizor Stowarzyszenia Monar, Pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar ds. Leczenia, Psychoterapii i Rehabilitacji, autor i trener programów szkoleniowych w obszarze psychoedukacji, pracy wychowawczej i psychokorekcyjnej. Autor ok. 40 artykułów i książek z zakresu edukacji obywatelskiej, umiejętności wychowawczych i profilaktyki.
Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną, prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych i przedstawicieli innych grup zawodowych.

Marek Krzystanek
Prof. dr hab. n. med. Marek Krzystanek

psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta i specjalista psychoterapii środowiskowej, kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Działu Ambulatoryjnego Lecznictwa Psychiatrycznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach, przewodniczący Sekcji Naukowej Telepsychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz dyrektor zarządzający firmą zajmującą się edukacją medyczną. Jest liderem w obszarze telemedycyny oraz zastosowania nowoczesnych mediów w edukacji medycznej w Polsce.
Autor 176 prac naukowych. W 2017 roku nagrodzony za dokonania w telemedycynie tytułem Złotego Lidera Rynku Zdrowia. Jest nadal aktywny w rozwijaniu telemedycyny w Polsce i zastosowaniu nowych mediów w terapii pacjentów psychiatrycznych jak również profilaktyce zdrowia psychicznego i rozwoju możliwości ludzkiego mózgu.

Roman Wojnar
Lek. med. Roman Wojnar

Specjalista psychoterapii uzależnień, internista, w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż, która prowadzi Ośrodki Leczenia Uzależnień na Podbeskidziu. Jest wykładowcą Polsko-Niemieckiego Instytutu Psychoterapii Uzależnień prowadzonego przez „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o.o.. Obecnie jest w trakcie przewodu doktorskiego nt. demograficznych i klinicznych zmian u pacjentów Ośrodków Leczenia Uzależnień. Ma w swoim dorobku kilkanaście artykułów nt. uzależnień oraz jest współautorem skryptu wydanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Karina Chmielewska
Dr n. med. Karina Chmielewska

Doktor nauk medycznych w zakresie psychiatrii i specjalista terapii uzależnień. Długoletni kierownik Oddziału Detoksykacyjnego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Realizatorka pierwszego programu metadonowego w Polsce. Uczestniczka wielu badań naukowych związanych z używaniem opioidów, autorka publikacji, rozdziałów do książek i książek. Obecnie pracuje w Zespole Leczenia i Profilaktyki Uzależnień.

Robert Rejniak
Robert Rejniak

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (od 2001). Terapeuta, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r.). Trener i instruktor programu wczesnej interwencji FreD goes net – certyfikat LWL Kordinationstelle Sucht w Munster, certyfikowany realizator programu CANDIS. Niezależny ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Od 1995 roku kieruje Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy.
Jako doktorant na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zajmuje się badaniami skuteczności Dialogu Motywującego we wczesnej interwencji profilaktycznej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień szczególnie w obszarze dotyczącym młodzieży, min. Serwis informacyjny- Uzależnienia, Problemy Narkomanii, Remedium, Świat problemów, Magazyn psychologiczny –Charaktery, Przegląd Pedagogiczny, rozdziały w pracach zbiorowych.