Dwie strony medalu: czynniki ryzyka i czynniki chroniące

Dwie strony medalu: czynniki ryzyka i czynniki chroniące

W jaki sposób można wykorzystać w praktyce wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących w profilaktyce uzależnień

czas trwania wykładu: 22:50 minut