Wykłady dla specjalistów psychoterapii uzależnień, psychiatrów oraz innych osób mających w swojej pracy styczność z osobami używającymi substancji psychoaktywnych

Poniżej prezentujemy serię materiałów edukacyjnych w postaci wykładów. Przybliżają one między innymi zagadnienia związane z podwójną diagnozą a także zagadnienia związane z problematyką nowych substancji psychoaktywnych: objawami używania, konsekwencjami zdrowotnymi oraz metodami postepowania z osobą będącą pod wpływem NSP. Umożliwią one także poznanie konsekwencji zdrowotnych i modeli używania substancji psychoaktywnych oraz pokażą jak przekonać osobę uzależniona do leczenia. Wykłady prezentują także charakterystykę programów terapeutycznych i programów opartych na filozofii redukcji szkód.

Zapraszamy do obejrzenia wykładów:

1. Uzależnienia chemiczne a problem podwójnej diagnozy

Jak definiujemy podwójną diagnozę, jakie są jej objawy, jak ją rozpoznać u pacjenta i w jaki sposób leczyć.czas: 16:54 minut Zobacz wykład

2. Substancje psychoaktywne, nowe substancje psychoaktywne, a nowe kryteria klasyfikacji ICD-11

Nowe substancje psychoaktywne: czym są, jak działają, jak postępować z osobą będącą pod wpływem NSP. Nowe kryteria klasyfikacji ICD-11


czas: 12:10 minut Zobacz wykład

3. Strategia leczenia opartego o pełną abstynencję, strategia ograniczania szkód i zdrowotne skutki uzależnień.

Konsekwencje zdrowotne i modele używania substancji psychoaktywnych; jak przekonać osobę uzależniona do leczenia; charakterystyka programów terapeutycznych i programów opartych na filozofii redukcji szkód.

czas: 14:17 minut Zobacz wykład

4. Polska wersja testu skriningowego zaburzeń związanych z używaniem narkotyków DUDIT.

DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) Narzędzie przesiewowe do oceny występowania problemów związanych z używaniem narkotyków

czas: 12:19 minut Zobacz wykład

5. Czym jest, a czym nie jest Profilaktyka Wskazująca.

Profilaktyka to świadome działanie, nastawione na jednostki lub grupy, które ma na celu zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią

czas: 16:55 minut Zobacz wykład