Regulamin

  • Niniejszy portal został przygotowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-776), przy ul. Dereniowej 52/54 jako portal edukacyjny skierowany do lekarzy w Polsce. Korzystanie z portalu podlega prawu polskiemu. Wszelkie treści oraz materiały prezentowane na niniejszym portalu są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  • Żadna część portalu nie może być zwielokrotniana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, czy inne wykorzystanie może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.
  • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega, że niniejszy portal ma charakter edukacyjny, a jego celem jest umożliwienie dostępu lekarzom do wiedzy danej specjalizacji, poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych zamieszczanych na niniejszym portalu. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oświadcza, iż dołożono wszelkich starań, aby treści zawarte na portalu, były zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej.
  • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści portalu oraz ich modyfikacji.
  • .