Scenki dla specjalistów psychoterapii uzależnień i psychiatrów

Poniższe nagrania to zaimprowizowane trzy scenki przedstawiające rozmowę lekarza psychiatry z pacjentem: 1) z podwójną diagnozą, 2) po zatruciu „dopalaczami”, 3) uzależnionym od opiatów. Obrazują one jak skutecznie przeprowadzić z pacjentem rozmowę, której celem jest wzbudzenie refleksji na temat używania przez niego narkotyków/nowych substancji psychoaktywnych oraz zmotywowanie do zmiany zachowania. Scenki są dodatkowo uzupełnione komentarzami.

Zapraszamy do obejrzenia scenek sytuacyjnych:

Dopalacze

Dopalacze

Przykład skutecznej rozmowy lekarza psychiatry z pacjentem po zatruciu „dopalaczami”

czas: 17:25 minut

Metadon

Metadon

Przykład skutecznej rozmowy lekarza psychiatry z pacjentem uzależnionym od heroiny na temat leczenia substytucyjnego

czas: 13:20 minut

Podwójna diagnoza

Podwójna diagnoza

Przykład skutecznej rozmowy lekarza psychiatry z pacjentem mającym podwójną diagnozę

czas: 13:56 minut