Wykłady dla lekarzy

Poniżej prezentujemy serię materiałów edukacyjnych w postaci wykładów. Ułatwią one Państwu diagnozowanie uzależnień u pacjentów i jednocześnie pomogą w wyborze odpowiednich działań terapeutycznych wobec pacjenta zmagającego się z uzależnieniem.
Materiały ułożone są w ściśle zdefiniowanym cyklu i należy oglądać je w określonej kolejności.

Zapraszamy do obejrzenia wykładów:

Wykłady czynniki ryzyka

1. Czynniki ryzyka

Pacjenci wysokiego ryzyka – czynniki sprzyjające uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Objawy, na jakie warto zwrócić uwagę

czas: 15:07 minut Zobacz wykład

Wykłady stymulanty

2. Stymulanty

Podstawowe informacje dotyczące używania i szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem substancji o działaniu stymulującym (amfetaminy, kokainy itp.)

czas: 7:38 minut Zobacz wykład

Wykłady THC

3. THC

Podstawowe informacje dotyczące używania i szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem przetworów konopi

czas: 4:57 minut Zobacz wykład

Wykłady halucynogeny

4. Halucynogeny

Podstawowe informacje dotyczące używania i szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem substancji o działaniu halucynogennym

czas: 4:18 minut Zobacz wykład

Wykłady benzodiazepiny

5. Benzodiazepiny

Podstawowe informacje dotyczące nadużywania i szkód zdrowotnych związanych z długotrwałym przyjmowaniem benzodiazepin

czas: 6:30 minut Zobacz wykład

Wykłady opioidy

6. Opioidy

Podstawowe informacje dotyczące używania i szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem opioidów

czas: 7:41 minut Zobacz wykład

Wykłady interwencja

7. Interwencja

Kiedy rozpoczyna się uzależnienie. Jak przeprowadzić z pacjentem rozmowę motywującą

czas: 9:38 minut Zobacz wykład

Wykłady interwencja

8. Test skriningowy DUDIT

Polska wersja testu skriningowego zaburzeń związanych z używaniem narkotyków DUDIT

czas: 12:19 minut Zobacz wykład

Leczenie uzależnionych od opioidów

9. Leczenie uzależnionych od opioidów

Wybrane zagadnienia leczenia uzależnionych od opioidów

czas: 13:49 minut Zobacz wykład