Wczesna interwencja profilaktyczna w pracy nauczyciela z uczniem używającym substancji psychoaktywnych

Wczesna interwencja w profilaktyce szkolnej

W jaki sposób można skutecznie wzbudzić u ucznia motywację do zmiany postaw i zachowań na sprzyjające jego rozwojowi i mniej destrukcyjne

czas trwania wykładu: 11:02 minut