Kontakt

Krajowe Biuro
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii


Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa

+48 22 641 15 01
+48 22 855 54 64

Email biuro
kbpn@kbpn.gov.pl
Pytania techniczne
dotyczące działania strony:


Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa

+48 22 641 15 01

Email Helpdesk
admin@kbpn.gov.pl