Strategia leczenia opartego o pełną abstynencję, strategia ograniczania szkód i zdrowotne skutki uzależnień.

Strategia leczenia opartego o pełną abstynencję, strategia ograniczania szkód i zdrowotne skutki uzależnień.

Konsekwencje zdrowotne i modele używania substancji psychoaktywnych; jak przekonać osobę uzależniona do leczenia; charakterystyka programów terapeutycznych i programów opartych na filozofii redukcji szkód.

czas trwania wykładu: 14:17 minut