Rozmowa pedagoga z uczennicą

Rozmowa pedagoga z uczennicą

Przykład skutecznej rozmowy motywującej z uczennicą używającą marihuany

czas trwania wykładu: 16:46 minut