Rozmowa pedagoga z uczniem

Rozmowa pedagoga z uczniem

Przykład skutecznej rozmowy motywującej z oporującym uczniem

czas trwania wykładu: 12:14 minut