Eksperci

Anna Klimkiewicz
Dr n. med. Anna Klimkiewicz

Ukończyła Akademię Medyczną z wyróżnieniem i obecnie jest rezydentem w dziedzinie psychiatrii w Klinice Psychiatrycznej AM. Uczestnik grupy badawczej pracującej nad genetycznymi podstawami uzależnienia od alkoholu. Autorka licznych publikacji. Współtwórca i redaktor Portalu Młodego Lekarza- witryny internetowej o zasięgu ogólnopolskim, integrującej środowisko medyczne.

Marcin Wojnar
Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Profesor nauk medycznych w zakresie psychiatrii. Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Lecznictwa Szpitalnego w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz Profesor w Department of Psychiatry, University of Michigan w Ann Arbor, USA. Jego badania naukowe związane są przede wszystkim z zagadnieniami patogenezy i terapii uzależnień, w szczególności uzależnienia od alkoholu.

Dr hab. Krzysztof Ostaszewski

Badacz i profilaktyk. Zajmuje się zachowaniami ryzykownymi młodzieży oraz promocją zdrowia psychicznego. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i długoletni kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”. Ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Redaktor naukowy miesięcznika Remedium.

Marek Grondas
Marek Grondas

Specjalista terapii uzależnień, kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Łodzi, superwizor Stowarzyszenia Monar, Pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar ds. Leczenia, Terapii i Rehabilitacji, autor i trener programów szkoleniowych w obszarze psychoedukacji, pracy wychowawczej i psychokorekcyjnej. Autor ok. 40 artykułów i książek z zakresu edukacji obywatelskiej, umiejętności wychowawczych i profilaktyki.
Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną, prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych i przedstawicieli innych grup zawodowych.