Serdecznie witamy na stronie Platformy Edukacyjnej w Zakresie Problematyki Narkomanii dla pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz dla lekarzy wszystkich specjalizacji

Czym jest ta platforma?

Platforma edukacyjna została opracowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. E-learningowa forma platformy pozwala na samodzielną naukę i zdobywanie umiejętności. Adresowana jest do lekarzy wszystkich specjalizacji oraz nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Na platformie znajdą Państwo:

Zalety e-learningu

E-learning stanowi doskonałe narzędzie pozyskiwania wiedzy niemal z każdego miejsca i w dowolnym czasie. Stanowi także efektywną formę nauczania z równoczesną możliwością natychmiastowej weryfikacji pozyskanej wiedzy. E-learning umożliwia także adekwatny do własnych potrzeb wybór treści z platformy edukacyjnej oraz może stanowić samodzielne narzędzie w procesie samokształcenia lub element szerszego procesu tradycyjnej edukacji. Uważa się, że dzięki Internetowi, szkolenia e-learning są najpotężniejszymi i najefektywniejszymi narzędziami edukacyjnymi i najlepiej odpowiadają na potrzeby edukacyjne poszczególnych grup zawodowych.

Dlaczego akurat tematyka narkomanii?

Osoby używające substancji psychoaktywnych, a w szczególności narkotyków, rzadko szukają pomocy wśród lekarzy, rzadko też się do swojego używania przyznają. Zwykle nie dostrzegają związku między używaniem narkotyków czy nowych substancji psychoaktywnych (potocznie tzw. dopalaczy) a swoimi dolegliwościami czy problemami rodzinnymi lub szkolnymi. Zazwyczaj nie są też świadomi zagrożeń wynikających ze swojego używania i bagatelizują problem.

Dlaczego akurat lekarze, nauczyciele i pedagodzy szkolni?

… Jednak czasem zdarza się, że osoba używająca substancji zmieniających świadomość zgłosi się do lekarza z innym problemem. W takiej sytuacji ważne jest aby lekarz umiał rozpoznać i brał pod uwagę, że zgłaszane problemy zdrowotne mogą mieć związek z używaniem substancji psychoaktywnych. W przypadku potwierdzenia swojej wstępnej diagnozy, lekarz jest zobowiązany do poinformowania o możliwości podjęcia leczenia.

Także pedagog szkolny w przypadku pojawiających się i narastających problemów ucznia w szkole powinien rozważyć i umieć rozpoznać, czy nie są one konsekwencją używania narkotyków i być przygotowanym do przeprowadzenia wczesnej interwencji.

Właśnie z myślą o takich przypadkach powstał Program Edukacyjny w Zakresie Problematyki Narkomanii dla pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz dla lekarzy wszystkich specjalizacji.

Mamy nadzieję, że wiedza, którą chcemy się z Państwem podzielić ułatwi pracę z pacjentami jak i uczniami i da umiejętności niezbędne do diagnozowania używania narkotyków. Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu i zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.

Zapraszamy do obejrzenia wprowadzenia do programu edukacyjnego.

Dla lekarzy :

Dla pedagogów szkolnych i nauczycieli :